Skład Rady Osiedla

W drodze podjętych uchwał skład Rady Osiedla zmienił się i od dnia 09.04.2018r. jest następujący:

 

PRZEWODNICZĄCA RADY OSIEDLA
 • Jolanta Grądzka
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ RADY OSIEDLA
 • Irmina Zielińska
 • Bogdan Dzakanowski

SEKRETARZ

 • Marta Janicka

SKARBNIK

 • Tomasz Olechnowicz
CZŁONKOWIE RADY OSIEDLA
 • Paweł Warszawski
 • Wiesław Ruczyński
 • Robert Zając
 • Adam Kamiński
 • Mariusz Kopalski
 • Jerzy Ratz
 • Tomasz Prusecki
 • Tomasz Grądzki
 • Jan Suchomski
 • Ewa Wenderlich

Dodatkowe informacje