Ogłoszenia RO

Kosultacje społeczne

Zarządzenie Nr 520/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy otwartych basenów w nowym kompleksie Astorii. 

- czytaj dokument

Rada Osiedla Informuje

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Bydgoszczy

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego

"Smukała-Elektrownia Wodna" w Bydgoszczy

- czytaj dokument

Regaty Smoczych Łodzi

Regaty Smoczych Łodzi

o Puchar Rady Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo

- Organizatorzy,cel,termin,dystanse,trasa,zasady,zgłoszenia,odprawa,warunki uczestnictwa,porządek i bezpieczeństwo,nagrody

- Karta zgłoszeniowa

Gazyfikacja Dzielnicy Opławiec-Smukała

Zamieszczamy pisma dotyczące gazyfikacji dzielnicy Opławiec-Smukała

1. Petycja Radnego Rady Miasta Bogdana Dzakanowskiego w sprawie gazyfikacji strefy ochronnej ujęcia wody pitnej dla miasta Bydgoszcz.

2. Zapytanie Rady Osiedla Smukała Opławiec Janowo w sprawie gazyfikacji dzielnicy Opławiec-Smukala.

3.Odpowiedz Polskiej Spółki Gazownictwa.

 

Zobacz całą korespondencję.

Dodatkowe informacje