Ogłoszenia RO

Zaplanowane dyżury Radnych Rady Miasta Bydgoszczy na 2019 r.

 Spotkania w Okręgu wyborczym nr 1

                 Bogdan Dzakanowski :

4 marca, 1 kwietnia od godz. 17:00 – 19:00 Rada Osiedla Smukała – Opławiec – Janowo

Siedziba : I piętro budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Opławiec 153

Wszystkie planowane dyżury Radnych Rady Miasta Bydgoszczy na 2019 rok .pdf

Inwestycje w Smukale, Opławcu i Janowie

W odpowiedzi na wniosek Rady Osiedla w imieniu

Mieszkańców Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo

Prezydent Miasta zorganizował w ratuszu spotkanie :

   Na spotkaniu zostały przedstawione następujące sprawy:

  1. Inwestycje w Smukale, Opławcu i Janowie jakie Miasto zrealizowało w w latach 2010-2018.

  2. Założenia budżetu Miasta dla wspomnianych terenów.

  3. Gazyfikacja Dzielnicy.

  4. Możliwość odłączenia Smukały, Opławca i Janowa od Bydgoszczy - oddolna inicjatywa Mieszkańcow.

   pismo Urzędu Rady Miasta .pdf

   protokół ze spotkania .pdf

Ulica Smukalska

ten sam artykuł w .pdf

Święta Bożego Narodzenia

Dodatkowe informacje