Ogłoszenia RO

Pierwszy Rodzinny Marsz Na Orientacje

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe:

formularz zgłoszeniowy w formacie .pdf

Formularz należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN 

1. CEL IMPREZY:

Popularyzacja rodzinnego marszu na orientację, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia połączone z promocją terenu Smukały i Opławca, jako miejsca o bardzo dobrych warunkach do uprawiania marszów oraz innych form turystyki aktywnej.

2. ORGANIZATORZY:

 • Rada Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo
 • Zespół Szkół nr 22
 • Rada Rodziców ZS nr 22
 • Stowarzyszenie Smukała
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pomorza i Kujaw
 • Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
 • Koordynator Marszu: Bogdan Dzakanowski Tal. 664432709
 • Bogumiła Miller Tel. 693181692
 • Tomasz Czajkowski 601672559
 • Koordynator trasy Daniel Bałdyga 502619106

PATRONAT HONOROWY
Sekretarza Stanu w MON i posła na sejm RP
Bartosza Kownackiego

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • 25 marca 2017 roku (sobota) godz. 10:00
 • Start i meta, dekoracja zwycięzców: Zespół Szkół nr 22 ul. Opławiec 157 BYDGOSZCZ
 • Biuro Zawodów czynne w godz. 9.00 do 10.00 na miejscu startu.
 • Zakończenie ok 13 00 wspólnym rodzinnym biesiadowaniem przy ognisku.

4. TRASA I DYSTANS

 • Dystans dla uczestników zaliczenie połowy punktów i nie przekroczenie limitu czasowego
 • Nawierzchnia: w 99% drogi szutrowe, leśne, niewielkie odcinki asfaltu.
 • Trasa oznakowana Obowiązujący limit czasowy wynosi 2h.
 • Trasa nie jest atestowana.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Marsz jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych rodzin i osób.
 • Warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty startowej, przestrzeganie regulaminu, własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat są zobowiązane do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów i mogą brać udział w marszu tylko z osobą pełnoletnią.
 • Organizator ogranicza liczbę startujących do 300 zgłoszeń.
 • Dobrze widziany kompas.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • Zgłoszenia do marszu przyjmowane będą poprzez formularz drogą elektroniczną do dnia 23.03.2017 r.
 • lub w Biurze Zawodów w dniu marszu
Bezpośredni link do zapisów :
www.oplawiec.com.pl
 
 
 • Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy i dokonają wpłaty na n/w konto do dnia 23.03.2017 r., - opłata startowego wynosi 10 zł.
 • Opłata po tym terminie i w dniu startu wynosi 15 zł. i będzie przyjmowana w Biurze Zawodów.
 • Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 są zwolnione z zapisów.
 • Opłata płatna na konto: 05 1160 2202 0000 0002 3726 5139
 • Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze Zawodów do godz. 10:00 celem potwierdzenia zgłoszenia, podpisania karty zgłoszeniowej, dokonania opłaty startowej i pobrania numeru startowego.
 • Uwaga: Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: numer startowy, wodę mineralną źródlaną na trasie i na mecie, posiłek regeneracyjny na mecie.

7. NAGRODY

 • Puchar sekretarza Stanu w Mon i posła na sejm RP Bartosza Kownackiego przyznany zostanie rodzinie najliczniejszej i która będzie miała w określonym czasie największą ilość punktów zaliczonych.
 • Dla wszystkich uczestników marszu (zgłoszonych drogą elektroniczną) przewiduje się medale.
 • Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród w zależności od pozyskania dodatkowych sponsorów.

8.ZAPLECZE SPORTOWE

 • Nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator marszu lub osoba wyznaczona przez Organizatora.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału marszu decyzją Organizatora.
 • Rozstrzygnięcia ostateczne oraz reklamacje uczestników leżą w gestii Organizatora.

9. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE:

 • Zawodnicy przedkładają organizatorowi aktualne badania lekarskie informujące o tym, iż ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach.
 • Uczestnicy nie posiadający badań wypełniają stosowne oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Marszem kieruje Dyrektor Marszu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz rozstrzyga w sprawach spornych.
 • Dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu marszu.
 • Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych marszu.
 • O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych.

Patronat medialny

                       

 

 

 

Turniej Tenisa Stołowego 2017

18 marca reprezentacja mieszkańców osiedli Smukała, Opławiec, Janowo

weźmie udział w ogólnobydgoskim turnieju tenisa stołowego

organizowanego przez Radę Osiedla Wilczak.

By wyłonić najlepszych z najlepszych, którzy będą reprezentować nasze osiedle

zapraszamy na eliminacje które odbędą się w naszej szkole

Z.S. nr 22 w środę 15 marca o godz 20:00

Wyłoniona reprezentacja (3-4 osoby)

zagra w turnieju w hali Gwiazdy

przy ul. Bronikowskiego 18 marca o godz. 11:00

Serdecznie zapraszamy

Tel 604543474

Spotkanie mieszkańców Smukały, Opławca i Janowa.

  Dnia 13. lutego odbyło się spotkanie mieszkańców Smukały, Opławca i Janowa w sprawie inwestycji na osiedlu. Monitorujemy prace związane z przyłączeniem osiedla do sieci gazowej, plany, projekty, terminy i postęp prac. Jest to priorytetowa sprawa dla osiedla, bowiem od niej zależy też terminowość budowy ulic osiedlowych i kolejnych etapów gazyfikacji. Po raz kolejny podniesiono konieczność składania wniosków do gazowni (dostępne są poniżej).

   Na zebraniu, korzystając z okazji, Radny Rady Miasta zaapelował do mieszkańców o udział w zbliżającej się KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, która odbędzie się 20. lutego br. o godz. 9:00 w Ratuszu przy ul. Jezuickiej 1. Na powyższej komisji będzie rozpatrywana petycja mieszkańców Smukały- Opławca- Janowa w sprawie budowy ulicy Smukalskiej. Została ona złożona do Ratusza pod koniec ubiegłego roku. Zebraliśmy na niej około 750 podpisów. 750 osób poparło budowę, "więc nie może być tak aby na komisji zabrakło mieszkańców"- apelował Radny.

   Na komisji będzie też mowa o budowie ulicy Sanatoryjnej i Botanicznej.
PRZYJDŹ, TO TEŻ TWOJA SPRAWA.
TYLKO RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Ina

 

Zobacz zdjęcia z zebrania

Wniosek o określenie warunków przyłącza gazu.

  W dniu 13 lutego odbyło się spotkanie mieszkańców naszych osiedli z Radą Mieszkańców na którym poruszono między innymi zagadnienie budowy gazociągu. Sprawy te idą w dobrym kierunku, jednak jest celowe, żeby jak najwięcej osób wypełniło wniosek o określenie warunków przyłącza. Z oczywistych względów jest celowe wykazanie zainteresowania i wywarcie pewnego nacisku w tej sprawie.

   Można pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek (link poniżej).

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje