Ogłoszenia RO

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące dokumentu strategicznego

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)”.

 

Dokument pn. „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)” przedstawia diagnozę stanu istniejącego terenów położonych nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym, wskazuje optymalne z punktu widzenia ekonomicznego oraz z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, jak i rozwoju całego BTOF sposoby zagospodarowania wskazanych przez członków BTOF obszarów, w celu pełnego wykorzystania ich potencjału społecznego i gospodarczego.

Dokument pn. „Aktywizacja społeczno gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)”  TUTAJ

Załączniki do dokumentu zamieszczono pod linkiem http://mab.to/fGF6nMfII

Zgłaszanie uwag w ramach procesu konsultacji będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz konsultacyjny TUTAJ, zawierający wszystkie niezbędne dane.

Konsultacje będą trwały w dniach od 18.03.2015 do 25.03.2015. Uwagi, które wpłyną po wyznaczonej dacie końcowej, nie będą mogły zostać uwzględnione.

 

 

Ina

Ksiądz Prałat Stefan Bryll odszedł

 

Czytaj więcej...

....i to byłoby na tyle.....

Express BYDGOSKI, wtorek 3 lutego  2015

Bez komentarza

Czytaj więcej...

Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla

 

    Drodzy mieszkańcy,

           chciałbym podziękować wszystkim Państwu i zaangażowanym w życie naszych osiedli za pięć lat współpracy i jednocześnie  poinformować o swojej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje