Obniżenie podatku od nieruchomości

  • Drukuj

Propozycja obniżenia podatku od nieruchomości w strefie pośredniej ujęcia wody "Czyżkówko"