Prośba o sfinansowanie siedziby Rady Osiedla

  • Drukuj

Szanowny Pan
Roman Jasiakiewicz
Przewodniczący Rady Miasta

Prośba o sfinansowanie siedziby Rady Osiedla