W sprawie bobrów.

Pan Wiesław Zawistowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M. pisze:

"W ciągu minionego roku zaobserwowano nasilone, w porównaniu z poprzednimi latami, żery bobrowe. Ślady bytowania bobrów, szczególnie nadgryzione drzewa, stały się częstym elementem krajobrazu m in. nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, także w centrum miasta. Z uwagi na to, że liczebność populacji bobra rośnie, może dochodzi do jeszcze częstych uszkodzeń drzew przez te zwierzęta. Nadgryzione i powalone mogą być pojedyncze drzewa. ale także grupy drzew i krzewy.

Poważnie nadgryzione drzewa mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. W związku z powyższym , za Państwa pośrednictwem, chcielibyśmy zachęcić mieszkańców Bydgoszczy do podejmowania dzialań mających na celu zabezpieczenie i zachowanie drzew narażonych na działanie bobrów. Przede wszystkim chodzi tu o drzewa rosnące nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, na których zaobserwowano  żery lub stwierdzono nadgryzione drzewa w sąsiedztwie.

Obecnie najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew przed bobrami jest owinięcie pni siatką metalową na wysokość około 1,5m. Stosowanie malowania pni drzew, np. farbą, nie jest skuteczną metodą odstraszania bobrów.

W załączeniu przesyłam Państwu ulotkę na ten temat. Informuję także, że w przypadku zapotrzebowania, WGK dysponuje większą ich liczbą. W wersji elektronicznej (pdf) ulotka jest dostępna na stronie internetowej "Czysta Bydgoszcz" w zakładce "Zieleń w mieście" (http://www.czystabydgoszcz.pl)."

 

 

Dodatkowe informacje