Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące dokumentu strategicznego

Działania R.O. doprowadziły do przedłużenia konsultacji społecznych do dnia 08.04.2015.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)”.

 

Dokument pn. „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)” przedstawia diagnozę stanu istniejącego terenów położonych nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym, wskazuje optymalne z punktu widzenia ekonomicznego oraz z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, jak i rozwoju całego BTOF sposoby zagospodarowania wskazanych przez członków BTOF obszarów, w celu pełnego wykorzystania ich potencjału społecznego i gospodarczego.

Dokument pn. „Aktywizacja społeczno gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)”  TUTAJ

Załączniki do dokumentu zamieszczono pod linkiem http://mab.to/fGF6nMfII

Zgłaszanie uwag w ramach procesu konsultacji będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz konsultacyjny TUTAJ, zawierający wszystkie niezbędne dane.

Konsultacje będą trwały w dniach od 18.03.2015 do 25.03.2015. Uwagi, które wpłyną po wyznaczonej dacie końcowej, nie będą mogły zostać uwzględnione.

 

 

Ina

Dodatkowe informacje